Please update your Flash Player to view content.

Sekcja Plastyczna - "TRZY KOLORY"

Konkurs plastyczny

“Tradycje i obyczaje wielkanocne w regionie świętokrzyskim”

 

REGULAMIN

 

Temat główny:  Tradycje i obyczaje wielkanocne w regionie świętokrzyskim.

Temat pomocniczy: Obrzędy i zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi

                                 panujące w rodzinie i rodzinnej miejscowości.

1. Cel:

- pobudzenie aktywności twórczej oraz popularyzacja amatorskiej twórczości plastycznej 

- przybliżenie zwyczajów i obyczajów panujących w rodzinnej miejscowości, w rodzinie.

2. Uczestnicy:  uczniowie Szkół podstawowych i Gimnazjów.

Grupy wiekowe:

  I -   7 - 9 lat

 II - 10 - 13 lat

III - 14 - 16 lat

3. Warunki konkursu:

- praca w formie płaskiej o rozmiarze A3

- jeden autor może nadesłać 1 pracę

- technika dowolna (pastele, farby, kredki, wycinanki, wyklejanki...)

- wszystkie prace muszą być czytelnie opisane wg poniższego wzoru:

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko autora pracy:

Wiek:

Nazwa, telefon, adres szkoły lub placówki, w której wykonano pracę:

Adres i numer telefonu autora pracy:

Imię i nazwisko nauczyciela/instruktora:

Tytuł pracy:

 4. Termin składania prac:

    Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczyć osobiście
    lub za pośrednictwem poczty do dnia 29 marca 2013r.

    na adres:

OŚRODEK KULTURY “BIAŁOGON”

UL. PAŃSKA 1A

25-820 KIELCE

 Od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 19.00, piątek  8.00 - 16.00 

5. Ocena prac:

    Komisja konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody i kwalifikując prace
    na wystawę wg w/w kategorii wiekowych.

    Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Internecie, na stronie ośrodka:
    www.ok-bialogon.pl, a osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie.

6. Ogłoszenie wyników:

    Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 11 kwietnia 2013r.
    w Ośrodku Kultury “Białogon” o godzinie 17.00

7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania

    prac konkursowych.

    Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

    Informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie pod nr 41 34 527 37,

    instruktor plastyk  Agnieszka Bartoszak.

Szukaj

Najbliższe wydarzenia: